ตะลุยโจทย์

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่  1  บทนํา ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่  1  บทนําชุดที่ 2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่  2  การเคลื่อนที่ ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่  2  การเคลื่อนที่ ชุด  2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 3 มวล แรง กฎการเคลื่อนที่  ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 3 มวล แรง กฎการเคลื่อนที่  ชุด 2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชุด 2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่ 5 งานและพลังงาน ชุด 1

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s