เอกสารประกอบการสอน

บทที่1บทนำ
บทที่2การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ
บทที่3แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่
บทที่4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
บทที่5งานและพลังงาน
บทที่6โมเมนตัม
บทที่7การเคลื่อนที่แบบหมุน
บทที่8สมดุลกล
บทที่9ของไหล
บทที่10ความร้อน
บทที่11คลื่นกล
บทที่12เสียง
บทที่13แสง
บทที่14แสงและทัศนอุปกรณ์
บทที่15ไฟฟ้าสถิต
บทที่16ไฟฟ้าแม่เหล็ก1
บทที่17ไฟฟ้าแม่เหล็ก2
บทที่18ไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่19ฟิสิกส์อะตอม
บทที่20ฟิสิกส์นิวเคลียร์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s