เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์1 (ว31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

By krusinchai

สื่อการสอน ของ PhET

ตัวอย่างสื่อการสอนhttp://phet.colorado.edu/th/simulation/fractions-intro

Explore fractions while you help yourself to 1/3 of a chocolate cake and wash it down with 1/2 a glass of orange juice! Create your own fractions using fun interactive objects. Match shapes and numbers to earn stars in the fractions games. Challenge yourself on any level you like. Try to collect lot…
PHET.COLORADO.EDU

 

By krusinchai